PROiNG gradnje

Kakovostna gradnja

Temeljno načelo naše družbe je kakovostna gradnja.

Ponosni smo na svojo ponudbo celovitih gradbenih storitev, vse od faze gradbenega projektiranja pa do predaje objekta svojemu namenu.

Usposobljeni smo za gradnjo najzahtevnejših objektov. Specializiran kader pa nam omogoča  izvajati visoko in nizko gradnjo vseh vrst objektov.

kakovostna gradnja

Skupaj poskrbimo za oživitev vaših sanj!

Pošljite nam povpraševanje mi pa se bomo maksimalno potrudili in vam odgovorili v najkrajšem možnem času.

narcti projektiranje

Projektiranje

Poskrbimo za projekte za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), projekte za izvedbo (PZI), kot tudi druge projekte oz. načrte, elaborate, ki so potrebni pri gradnji objektov.                                   

Za lažjo predstavo vizualizacije projekta, za vas v računalniškem programu izdelamo 3D idejni načrt objekta.

Zemeljska dela

Ponujamo strojno mehanizacijo in usposobljen kader za  celostno izvedbo zemeljskih del. Za potrebe gradnje izvajamo zemeljska dela vse od širokih izkopov za temeljenje objektov pa do urejanja okolic. 

Zavedamo se, da vsak večji poseg v zemljino pomeni tudi spremembo njene lastnosti. Zato se v določenih primerih sprva posvetujemo s strokovnjaki in opravimo potrebne meritve. Tako se predhodno izognemo kasnejšim nepotrebnim stroškom in zapletom.

IMG

Gradnja objektov

Gradimo vse vrste stanovanjskih in ne stanovanjskih objektov. Pri gradnji objekta poskrbimo za vsa gradbena in obrtniška dela, od temeljev do strehe, vključno z vsemi inštalacijami.

Izvajamo POSAMEZNA DELA po fazah ali izvedemo t. i. GRADNJO NA KLJUČ.

Pred pričetkom gradnje poskrbimo za ustrezno ureditev gradbišča in zakoličbo objekta v skladu z vsemi standardi

Na podlagi popisa del ali načrtov iz projektne dokumentacije vam pripravimo ponudbo za izvajanje del.